DOMOVNÍ ŘÁD chaty JUTA Labská

 1. Nástup na rekreaci je první den od 16 hodin, ukončení poslední den do 13,30 hodin. Případné změny po dohodě se správcem.
 2. Ubytovaný obdrží klíče od pokoje, prostor pro uložení potravin v ledničce a spíži. Před odjezdem vše v pořádku předá správci. Znamená to: uklizený pokoj (svlečené lůžkoviny a vyluxováno), umyté a uklizené použité nádobí a použité prostory v kuchyni, jídelně, ledničce a spíži. Klíče ve dveřích pokoje.
 3. Povinností každého ubytovaného je použít výhradně povlečené lůžkoviny. Je možné použít lůžkoviny vlastní (spací pytle nejsou povoleny).
 4. V celém objektu platí přísný zákaz kouření, povinnost přezouvání, na pobyt není dovoleno brát domácí zvířata.
 5. Noční klid je od 22.00 do 6.00 hodin. Týká se to i terasy pod pokoji pro ubytované. Výjimka je možná po dohodě se správcem pouze pro uzavřenou společnost v případě pronájmu celé chaty.
 6. Pro stravování je určen pouze prostor kuchyně a jídelny.
 7. Je zakázáno sušit boty na pokojích a v koupelnách a cokoliv zavěšovat na garnýže. K sušení bot a oblečení lze využít prostor kotelny a stojany na chodbách.
 8. Pro uložení lyží, holí, kol a dalších sportovních potřeb jen určena lyžárna. Mazání lyží v objektu je možné pouze v prostoru dílny!
 9. V objektu není dovoleno používat vlastní výčepní zařízení.
 10. Veškerá prostranství mohou být využívána výhradně k účelu, ke kterému jsou určena a vybavena. Jakékoliv změny a manipulace s nábytkem a vybavením chaty jsou možné jen s vědomím a souhlasem správce.
 11. Závady je nutné neprodleně hlásit správci.
 12. Každý rekreant si musí uvědomit, že chata není hotel, že je jeho povinností všude udržovat čistotu a pořádek, dodržovat tento domovní řád a brát ohled na ostatní ubytované.
 13. Přestupky proti domovnímu řádu řeší správce. Ten má pravomoc ukončit rekreaci těm, kteří by svým chováním mohli způsobit škody na majetku, ohrožují bezpečnost osob a narušují rekreaci ostatních účastníků.
 14. Po dobu pobytu jsou rodiče plně zodpovědní za chování svých dětí.
 15. Připomínky k provozu rekreační chaty můžete sdělit na recepci ředitelství společnosti Juta, telefon 499314211, e-mail recepce@juta.cz.

Počasí
Kontakt Juta a.s.
Kontakt Chata Labská
Copyright © 2012 JUTA a.s. | Designed by Free CSS Templates & Martin Novotný